Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja (dane na podst. literatury)
ID: 1040666
wpis rekordu: P. Tykarski
oryg. oznaczenie: Aelurillus festivus (C.L. Koch, 1834)
państwo: PL
kraina KFP: Wyżyna Krakowsko-Wieluńska
lokalizacja: ad Kraków
kwadrat UTM: CB81
precyzja lokalizacji:
— powyżej poziomu kwadratu UTM
data: