Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja
ID: 1041299
płeć: f, m, nn
wpis rekordu: D. Kucharski
oryg. oznaczenie: Ceruchus chrysomelinus (Hochenwarth S.v., 1785)
państwo: PL
kraina KFP: Pojezierze Mazurskie
nadrzędny obszar chroniony: P.K. Puszczy Rominckiej
województwo: warmińsko-mazurskie
powiat: Gołdap
gmina: Gołdap
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
biotop: bór świerkowy
mikrosiedlisko: pod korą świerka
data: 5 VIII 2006
zb./obs. przez: D. Kucharski, G. Osojca, M. Żmihorski
oznaczony przez: D. Kucharski, M. Żmihorski, G. Osojca