Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 1041392
wpis rekordu: A. Klasiński
oryg. oznaczenie: Coleotechnites piceaella (Kearfott, 1903)
państwo: PL
kraina KFP: Wyżyna Krakowsko-Wieluńska
lokalizacja: Kręciwilk
gmina: Poczesna
kwadrat UTM: CB72
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 5 VI 2018
zb./obs. przez: A. Klasiński
oznaczony przez: A. Klasiński
w kolekcji: Klasiński A.