Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 1042340
wpis rekordu: A. Lasoń
oryg. oznaczenie: Acrotona fungi fungi
państwo: SK
lokalizacja nadrzędna: Slovensky Raj
lokalizacja: Sokolia Dolina
precyzja lokalizacji:
×
— n.d. (rekord przed geokodowaniem)
biotop: brzeg rzeki
mikrosiedlisko: pod padliną ptaka
data: 5 IX 1994
zb./obs. przez: A. Lasoń
oznaczony przez: A. Melke