Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 1044659
wpis rekordu: A. Lasoń
oryg. oznaczenie: Lytta vesicatoria vesicatoria
państwo: KG
lokalizacja nadrzędna: Kyrgyz Ala–Too Mts.
nadrzędny obszar chroniony: Ala Archa N.P.
województwo: Chüy
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
biotop: łąka górska
data: 15 VI 2003
zb./obs. przez: A. Lasoń
oznaczony przez: A. Lasoń