Mapa Bioróżnorodności
Taksony
 1. Arthropodatyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 2. Hexapodapodtyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 3. Insectagromada
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 4. Coleopterarząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 5. Polyphagapodrząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 6. Cucujiformiaseria
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 7. Tenebrionoideanadrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 8. Meloidaerodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 9. Meloinaepodrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 10. Lyttiniplemię
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 11. Lyttarodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 12. Lyttapodrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 13. Lytta vesicatoriagatunek
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
Ustaw jako podstawę
lewego panelu
podgatunek: Lytta (Lytta) vesicatoria vesicatoria Linnaeus, 1758
PL
TAK
status nazwy: nazwa ważna
BioMap ID: 1021709    kod taksonu: 3908
taksonomia sprawdzona: TAK
Polska Czerwona Lista: NT
 

źródło nazw: Löbl I. et Smetana A. 2008 checklist: D. Kubisz
Dane o rozmieszczeniu w Polsce
Lytta vesicatoria vesicatoria - Dane o rozmieszczeniu w Polsce - Mapa Bioróżnorodności: UTM 10×10 — miniatura
Statystyka
 • Rekordy: 171
 • Publikacje: 59
 • Kolekcje: 6
 • Autorzy publikacji: 56
 • Ilustracje (ikonografia): 1
 • Zdjęcia (okaz/obserwacja): 3

Opis taksonu
Gatunek rozmieszczony od Wysp Brytyjskich i Szwecji południowej przez całą środkową część Europy aż do krajów śródziemnomorskich, wykazywany także z Syberii oraz Ameryki Północnej (jako importowany). W Polsce, choć nie notowany jeszcze ze wszystkich krain, występuje prawdopodobnie na całym obszarze, prócz wyższych partii górskich. Zasiedla ciepłe stanowiska na terenach nizinnych i pagórkowatych. Pojaw postaci dojrzałych rozpoczyna się około połowy maja i trwa do lipca, pojedyncze osobniki poławiano również w sierpniu. Gatunek pojawia się nierównomiernie w poszczególnych latach, niekiedy występuje masowo, wyrządzając duże szkody, czasami zaś występuje sporadycznie albo nie spotykany zupełnie. Chrząszcze żerują głównie na jesionach — Fraxinus L., bzach — Syringa L. i ligustrach — Ligustrum L. Chrząszcze wydzielają silny, ostry zapach, odczuwany nawet z dużej odległości. Chrząszcze, znane jako majka lekarska albo mucha hiszpańska, były użytkowane w celach leczniczych. Samice składają po 40-50 jaj w ziemi. Larwy odbywają rozwój hipermetamorficzny w gniazdach błonkówek (Hymenoptera), gatunków z rodzajów Anthophora Latr., Colletes Latr., Halictus Latr, Megachile Latr. i Osmia Panz.

Zewnętrzne źródła danych