Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 1056903
wpis rekordu: A. Lasoń
oryg. oznaczenie: Agathidium seminulum
państwo: PL
kraina KFP: Nizina Mazowiecka
lokalizacja: Wilga
kwadrat UTM: EC24
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
mikrosiedlisko: pień
data: 22 VIII 1993
zb./obs. przez: J. Siekierski
oznaczony przez: T. Majewski
w kolekcji: Lasoń A.