Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 1070451
wpis rekordu: A. Lasoń
oryg. oznaczenie: Mordellistena humeralis
państwo: PL
kraina KFP: Podlasie
lokalizacja: Grobla Honczarowska
nadrzędny obszar chroniony: Biebrzański P.N.
województwo: podlaskie
kwadrat UTM: FE00
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
biotop: ols
mikrosiedlisko: Quercus robur L.
data: 25 X 2013
zb./obs. przez: A. Lasoń
oznaczony przez: A. Lasoń
w kolekcji: Lasoń A.