Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 1081994
wpis rekordu: A. Lasoń
oryg. oznaczenie: Anaspis rufilabris
państwo: PL
kraina KFP: Puszcza Białowieska
lokalizacja nadrzędna: Puszcza Białowieska
lokalizacja: nadl. Hajnówka
lokalizacja podrzędna: oddz. 490d
województwo: podlaskie
precyzja lokalizacji:
×
— n.d. (rekord przed geokodowaniem)
data: 22 VI - 6 VIII 2017
zb./obs. przez: R. Plewa
oznaczony przez: A. Lasoń
w kolekcji: IBL