Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 1084970
wpis rekordu: A. Lasoń
oryg. oznaczenie: Phalacridae
państwo: ID
lokalizacja nadrzędna: Sumatra
lokalizacja: ad Maninjau Lake
województwo: West Sumatera
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 25 II 2017
zb./obs. przez: A. Prosvirov
oznaczony przez: A. Lasoń
w kolekcji: Lasoń A.