Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 1085182
wpis rekordu: A. Lasoń
oryg. oznaczenie: Mycetochara flavipes
państwo: PL
kraina KFP: Puszcza Białowieska
lokalizacja nadrzędna: Puszcza Białowieska
lokalizacja podrzędna: oddz. 151c
województwo: podlaskie
precyzja lokalizacji:
×
— n.d. (rekord przed geokodowaniem)
mikrosiedlisko: Corylus avellana L.
data: 2018
zb./obs. przez: J. Ługowoj
oznaczony przez: A. Lasoń
w kolekcji: Lasoń A.