Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 1091931
wpis rekordu: A. Lasoń
oryg. oznaczenie: Coraebus elatus
państwo: PL
kraina KFP: Dolny Śląsk
lokalizacja nadrzędna: Wrocław
lokalizacja: Niskie Łąki
precyzja lokalizacji:
×
— n.d. (rekord przed geokodowaniem)
data: 8 VII 1990
zb./obs. przez: R. Królik
oznaczony przez: R. Królik