Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 1099350
wpis rekordu: R. Plewa
oryg. oznaczenie: Acalyptus carpini
państwo: UK
lokalizacja: Gadzia Góra
powiat: Brzeżany
precyzja lokalizacji:
×
— n.d. (rekord przed geokodowaniem)
mikrosiedlisko: Salix caprea L.
data: 15 V 1928
zb./obs. przez: A. Gottwald
oznaczony przez: A. Gottwald
w kolekcji: ZOL IBL: Gottwald