Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 1100129
wpis rekordu: R. Plewa
oryg. oznaczenie: Acalyptus carpini
państwo: PL
lokalizacja nadrzędna: Ndl. Ruda
lokalizacja podrzędna: 229a
precyzja lokalizacji:
×
— n.d. (rekord przed geokodowaniem)
biotop: d-stan sosnowy
mikrosiedlisko: Salix L. sp.
data: 17 V 1939
zb./obs. przez: A. Gottwald
oznaczony przez: A. Gottwald
w kolekcji: ZOL IBL: Gottwald