Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja
ID: 1104923
wpis rekordu: O. Aleksandrowicz
oryg. oznaczenie: A. eyrinota (Panz, 1797)
państwo: PL
kraina KFP: Pojezierze Pomorskie
lokalizacja: ad MIędzyzdroje
nadrzędny obszar chroniony: Woliński P.N.
kwadrat UTM: VV76
precyzja lokalizacji:
×
— n.d. (rekord przed geokodowaniem)
biotop: Beech forest Luzulo pilosae -Fagetum
data: IV-X 2002
powiązane publikacje: Wolender M. et Zych A. 2005b