Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja
ID: 1108285
wpis rekordu: O. Aleksandrowicz
oryg. oznaczenie: Balanobius crux Fabr.
państwo: PL
kraina KFP: Nizina Wielkopolsko-Kujawska
lokalizacja: Puszczykowo
nadrzędny obszar chroniony: Wielkopolski P.N.
kwadrat UTM: XT29
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
mikrosiedlisko: in gut of Sturnus vulgaris
data: 12-23 V 1963
powiązane publikacje: Bogucki Z. 1974