Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 1112022
wpis rekordu: J. Mazepa
oryg. oznaczenie: Monochamus sartor (Fabricius, 1787)
państwo: pl
region geograficzny: Podkarpacie
lokalizacja nadrzędna: Bieszczady
lokalizacja: Sine Wiry
kwadrat UTM: FV05
precyzja lokalizacji:
×
— n.d. (rekord przed geokodowaniem)
biotop: las liściasty
data: 7 VII 2015
zb./obs. przez: J. Mazepa
oznaczony przez: J. Mazepa