Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 1112742
wpis rekordu: J. Mazepa
oryg. oznaczenie: Anthonomus phyllocola (Herbst, 1795)
państwo: pl
region geograficzny: Podkarpacie
lokalizacja: Brzeźnica
kwadrat UTM: EA35
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 9 V 2014
zb./obs. przez: A. Trzeciak
oznaczony przez: M.A. Mazur