Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja
ID: 1115015
wpis rekordu: M. Miłkowski
oryg. oznaczenie: Serica brunnea (Linnaeus, 1758)
państwo: PL
kraina KFP: Nizina Mazowiecka
lokalizacja: Dąbrowa Kozłowska
nadrzędny obszar chroniony: Kozienicki P.K.
województwo: mazowieckie
powiat: Radom
gmina: Pionki w.
kwadrat UTM: EB19
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
biotop: bór sosnowy
data: 12 VII 2019
zb./obs. przez: M. Miłkowski
oznaczony przez: M. Miłkowski