Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja
ID: 1115181
wpis rekordu: M. Miłkowski
oryg. oznaczenie: Uleiota planatus (Linnaeus, 1761)
państwo: PL
kraina KFP: Wyżyna Lubelska
makroregion: Wyżyna Lubelska
mezoregion: Małopolski Przełom Wisły
lokalizacja: Puławy
województwo: lubelskie
powiat: Puławy
gmina: Puławy m.
kwadrat UTM: EB69
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
biotop: park pałacowy
mikrosiedlisko: pod korą wiatrołomu bukowego
data: 27 X 2019
zb./obs. przez: M. Miłkowski
oznaczony przez: M. Miłkowski