Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 1140316
wpis rekordu: R. Plewa
państwo: PL
lokalizacja: Blechnarka
kwadrat UTM: EV17
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 20 VIII 2010
zb./obs. przez: L. Karpiński, A. Taszakowski, W.T. Szczepański
oznaczony przez: L. Karpiński, A. Taszakowski
powiązane publikacje: Karpiński L. et al. 2015