Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja
ID: 1140725
wpis rekordu: P. Tykarski
oryg. oznaczenie: Anaris ocellata (L.)
państwo: PL
kraina KFP: Pojezierze Pomorskie
makroregion: Pojezierze Południowopomorskie
mezoregion: Bory Tucholskie
lokalizacja: ad Laska
nadrzędny obszar chroniony: Zaborski P.K.
województwo: pomorskie
powiat: Chojnice
gmina: Brusy
nadleśnictwo: Przymuszewo
leśnictwo: Laska
oddz. leśny: 275a
kwadrat UTM: XV67
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
biotop: bór sosnowy
data: 1998-2004
powiązane publikacje: Gutowski et al. 2005a