Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 1148721
wpis rekordu: M. Miłkowski
oryg. oznaczenie: Alosterna tabacicolor tabacicolor (Ch. De Geer, 1775)
państwo: PL
kraina KFP: Nizina Mazowiecka
makroregion: Nizina Środkowomazowiecka
mezoregion: Równina Kozienicka
lokalizacja: rez. Załamanek
nadrzędny obszar chroniony: Kozienicki P.K.
obszar chroniony: rez. Załamanek
województwo: mazowieckie
powiat: Radom
gmina: Pionki w.
kwadrat UTM: EC20
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
mikrosiedlisko: pień wiązu
data: 4 XI - 24 XII 2023
zb./obs. przez: M. Miłkowski
oznaczony przez: M. Miłkowski