Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Taksony
 1. Arthropodatyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 2. Hexapodapodtyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 3. Insectagromada
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 4. Coleopterarząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 5. Polyphagapodrząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 6. Cucujiformiaseria
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 7. Chrysomeloideanadrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 8. Cerambycidaerodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 9. Lepturinaepodrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 10. Lepturiniplemię
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 11. Alosternarodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 12. Alosterna tabacicolorgatunek
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
Ustaw jako podstawę
lewego panelu
podgatunek: Alosterna tabacicolor tabacicolor (Ch. De Geer, 1775)
PL
TAK
status nazwy: nazwa ważna
BioMap ID: 1022314    kod taksonu: 4061
taksonomia sprawdzona: TAK
źródło nazw: Löbl et Smetana 2010 checklist: R. Plewa
Dane o rozmieszczeniu w Polsce
Alosterna tabacicolor tabacicolor - Dane o rozmieszczeniu w Polsce - Mapa Bioróżnorodności: UTM 10×10 — miniatura
Statystyka
 • Rekordy: 901
 • Publikacje: 209
 • Kolekcje: 31
 • Autorzy publikacji: 196
 • Ilustracje (ikonografia): 1
 • Zdjęcia (okaz/obserwacja): 1

Opis taksonu
Gatunek eurosyberyjski, w Fennoskandii sięgający daleko poza koło podbiegunowe, a na wschód docierający do pobrzeży Oceanu Spokojnego. Pospolity w całej środkowej Europie na terenach nizinnych i w niższych położeniach górskich, w Alpach występujący do około 2000 m n.p.m. W Polsce występuje od Bałtyku aż po Tatry, lecz z niektórych krain notowany tylko z pojedynczych stanowisk. Zasiedla cieniste drzewostany liściaste i mieszane. Generacja dwuletnia. Jaja są składane pojedynczo w szczeliny martwego drewna w dziuplach oraz w szpary grubej przegrzybiałej kory, na miejscach zacienionych, położonych niewysoko nad powierzchnią ziemi, na pniach żywych jeszcze drzew oraz na stojących złomach pni z przylegającą korą. Larwy bytujące w drewnie, żerują początkowo w przegrzybiałej strefie zewnętrznej, następnie wdrażają się głębiej w drewno, natomiast larwy zasiedlające korę na drzewach żyjących drążą placykowate chodniki między korą i drewnem, nie naruszając go. Z biegiem czasu kora nad starymi żerowiskami odpada. Jako drzewa żywicielskie piśmiennictwo podaje: klony — Acer L., graby — Carpinus L., dęby — Quercus L., wierzby — Salix L., wiązy — Ulmus L.; według badań własnych larwy stwierdzono, poza wymienionymi gatunkami, również w przegrzybiałej korze olszy czarnej — Alnus glutinosa (L.) Gaertner, jesiona wyniosłego — Fraxinus excelsior L. oraz w drewnie kasztanowca zwyczajnego — Aesculus hippocastanum L. Przepoczwarczenie odbywa się w suchej partii drewna lub kory (B. Burakowski*). Imagines dla uzyskania dojrzałości płciowej odżywiają się pyłkiem i nektarem kwiatów roślin baldaszkowatych (Umbelliferae), zwłaszcza wiązówki błotnej — Filipendula ulmaria (L.) Maxim., żerują poza tym na kwiatach krzewów, głównie głogów — Crataegus L., dereni — Cornus L., śliw — Prunus L., tawuł — Spiraea L. i malin — Rubus L.

Zewnętrzne źródła danych