Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 1148725
wpis rekordu: M. Miłkowski
oryg. oznaczenie: Bitoma crenata (Fabricius, 1775)
państwo: PL
kraina KFP: Wyżyna Małopolska
makroregion: Nizina Południowomazowiecka
mezoregion: Równina Radomska
lokalizacja: Radom-Wacyn
województwo: mazowieckie
powiat: Radom m.
gmina: Radom
kwadrat UTM: EB09
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
biotop: aleja drzew
mikrosiedlisko: pod korą martwego jarząbu pospolitego Sorbus aucuparia
data: 10 III 2024
zb./obs. przez: M. Miłkowski
oznaczony przez: M. Miłkowski