Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Taksony
 1. Arthropodatyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 2. Hexapodapodtyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 3. Insectagromada
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 4. Coleopterarząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 5. Polyphagapodrząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 6. Cucujiformiaseria
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 7. Tenebrionoideanadrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 8. Zopheridaerodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 9. Colydiinaepodrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 10. Synchitiniplemię
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 11. Bitomarodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
Ustaw jako podstawę
lewego panelu
gatunek: Bitoma crenata (Fabricius, 1775)
PL
TAK
status nazwy: nazwa ważna
BioMap ID: 1020876    kod taksonu: 3696
taksonomia sprawdzona: TAK
źródło nazw: Löbl et Smetana 2008 checklist: R. Królik
Dane o rozmieszczeniu w Polsce
Bitoma crenata - Dane o rozmieszczeniu w Polsce - Mapa Bioróżnorodności: UTM 10×10 — miniatura
Statystyka
 • Rekordy: 325
 • Publikacje: 79
 • Kolekcje: 11
 • Autorzy publikacji: 78
 • Ilustracje (ikonografia): 1
 • Zdjęcia (okaz/obserwacja): 2

Opis taksonu
Szeroko rozpowszechniony gatunek w niemal całej Europie (północna granica rozsiedlenia przebiega częściowo poza kołem podbiegunowym). Wykazywany poza tym z Algierii, Tunisu, Kaukazu, Iranu, Mongolii i Syberii, gdzie najdalej na wschód wysuniętymi stanowiskami są Tomsk i Kuzneck. W Polsce jest najczęściej spotykanym gatunkiem omawianej rodziny. Występuje w całym kraju prócz wyższych partii górskich. Zasiedla obumierające i suche drzewa liściaste i iglaste oraz grubsze ich fragmenty, jak złomy, kłody, gałęzie i pieńki. Występuje w miejscach suchych i nagrzanych słońcem — pod obluźnioną korą lub w opuszczonych chodnikach mniejszych larw kózek oraz w żerowiskach korników, głównie gatunków z rodzajów ogłodek — Scolytus Geoffr., drzewożerek — Dryocoetes Eichh. i roztoczek — Taphrorychus Eichh. Larwa prowadzi drapieżny sposób życia, pożerając larwy i poczwarki korników oraz innych drobnych owadów. Przepoczwarczenie, w zależności od położenia geograficznego i warunków środowiskowych, odbywa się w sierpniu lub wrześniu. Zimują postacie dojrzałe.

Ilustracje
... przeglądaj
Bitoma
crenata
Zewnętrzne źródła danych