Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja (dane na podst. literatury)
ID: 167279
wpis rekordu: P. Tykarski
oryg. oznaczenie: Actidium boudieri (Allibert, 1844b)
państwo: PL
kraina KFP: Nizina Wielkopolsko-Kujawska
lokalizacja: Góra
kwadrat UTM: XT02
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: