Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja (dane na podst. literatury)
ID: 167859
wpis rekordu: P. Tykarski
oryg. oznaczenie: Cyrtusa subtestacea (Gyllenhal, 1813)
państwo: PL
kraina KFP: Pobrzeże Bałtyku
lokalizacja: Zaleskie ad Słupsk
kwadrat UTM: XA14
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: