Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja (dane na podst. literatury)
ID: 167861
wpis rekordu: P. Tykarski
oryg. oznaczenie: Cyrtusa subtestacea (Gyllenhal, 1813)
państwo: PL
lokalizacja nadrzędna: «Prusy»
precyzja lokalizacji:
×
— n.d. (rekord przed geokodowaniem)
data:
powiązane publikacje: Zebe G. 1852, Burakowski B. et al. 1978