Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja (dane na podst. literatury)
ID: 33352
wpis rekordu: P. Tykarski
oryg. oznaczenie: Curimus decorus (Steffahny, 1843)
państwo: PL
kraina KFP: Beskid Zachodni
lokalizacja nadrzędna: Babia Góra
kwadrat UTM: CV99
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: