Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
rząd: Coleoptera
rodzina: Carabidae
typ rekordu: — okaz
ID: 476296
wpis rekordu: D. Kubisz
oryg. oznaczenie: Brachinus italicus
państwo: PL
precyzja lokalizacji:
×
— n.d. (rekord przed geokodowaniem)
data:
w kolekcji: ISEZ PAN