Mapa Bioróżnorodności
Zbiory
typ: Kolekcja
nazwa: ISEZ PAN
BioMap ID: 108