Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz (dane na podst. literatury)
ID: 492686
wpis rekordu: P. Tykarski
oryg. oznaczenie:
państwo: PL
kraina KFP: Tatry
lokalizacja: Kalatówki
kwadrat UTM: DV25
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 27 V 1915
zb./obs. przez: E. Mazur, G. Mazurowa
powiązane publikacje: Kuśka A. 1995
w kolekcji: MiIZ PAN