Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz (dane na podst. literatury)
ID: 492695
wpis rekordu: P. Tykarski
oryg. oznaczenie:
państwo: PL
kraina KFP: Sudety Zachodnie
lokalizacja nadrzędna: Karkonosze
kwadrat UTM: WS42
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data:
zb./obs. przez: H. Wenke
powiązane publikacje: Kuśka A. 1995
w kolekcji: MiIZ PAN