Mapa Bioróżnorodności
Taksony
 1. Hexapodapodtyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 2. Insectagromada
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 3. Coleopterarząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 4. Polyphagapodrząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 5. Elateriformiaseria
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 6. Elateroideanadrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 7. Cantharidaerodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 8. Cantharinaepodrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 9. Canthariniplemię
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 10. Cratosilisrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
Ustaw jako podstawę
lewego panelu
gatunek: Cratosilis denticollis (Th.E. Schummel, 1844)
PL
TAK
status nazwy: nazwa ważna
BioMap ID: 1016097    kod taksonu: 2947
taksonomia sprawdzona: TAK
źródło nazw: Löbl I. et Smetana A. 2007 checklist: M.A. Mazur
Dane o rozmieszczeniu w Polsce
Cratosilis denticollis - Dane o rozmieszczeniu w Polsce - Mapa Bioróżnorodności: UTM 10×10 — miniatura
Statystyka
 • Rekordy: 72
 • Publikacje: 34
 • Kolekcje: 5
 • Autorzy publikacji: 23
 • Ilustracje (ikonografia): 1
 • Zdjęcia (okaz/obserwacja): brak

Opis taksonu
Gatunek górski, znany ze środkowej części Europy, docierający na zachód do Belgii, wschodniej Francji i Szwajcarii, a na południe do Włoch, Dalmacji i Siedmiogrodu. W Polsce pewne stanowiska omawianego gatunku są znane z południowej części kraju, natomiast dane o występowaniu w dwóch krainach nizinnych budzą wątpliwości i winny być potwierdzone dalszymi badaniami. Zasiedla strefę subalpejską i alpejską — występuje na ogół lokalnie, w Sudetach na wysokościach od 700 do 1150 m n.p.m., w Alpach do 2200 m n.p.m. Jest poławiany rzadko i sporadycznie, przeważnie pojedynczo na trawiastych miejscach między drzewami i krzewami. Chrząszcze ukazują się w czerwcu i występują do sierpnia, najliczniej w lipcu.
Biologia gatunku nie znana. W czasie badań prowadzonych w Tatrach w latach 1983-1984, na 43 próby po 1000 uderzeń czerpakiem, tylko w jednej próbie, złowiłem na Niżnej Polanie Chochołowskiej 5 okazów tego gatunku. Zostały one odłowione czerpakiem na wypasanej polanie. Jest to więc prawdopodobnie gatunek, który prowadzi ukryty, przyziemny tryb życia i tylko w określonych warunkach łowi się go w większej liczbie.
Żyje w górach Europy środkowej, od Sycylii po Alpy, Karpaty i Sudety na północy. Najbardziej na północ wysuniętym stanowiskiem są Góry Świętokrzyskie.

Zewnętrzne źródła danych