Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja (dane na podst. literatury)
ID: 492701
wpis rekordu: P. Tykarski
oryg. oznaczenie:
państwo: PL
kraina KFP: Sudety Zachodnie
lokalizacja: Mały Staw
kwadrat UTM: WS52
precyzja lokalizacji:
×
— n.d. (rekord przed geokodowaniem)
data:
powiązane publikacje: Horion A. 1953, Kuśka A. 1995