Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja (dane na podst. literatury)
ID: 492703
wpis rekordu: P. Tykarski
oryg. oznaczenie:
państwo: PL
kraina KFP: Sudety Zachodnie
lokalizacja: Wielki Szyszak
kwadrat UTM: WS52
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data:
powiązane publikacje: Horion A. 1953, Kuśka A. 1995