Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja (dane na podst. literatury)
ID: 492706
wpis rekordu: P. Tykarski
oryg. oznaczenie:
państwo: PL
kraina KFP: Sudety Wschodnie
lokalizacja: Śnieżnik Kłodzki
kwadrat UTM: XR36
precyzja lokalizacji:
×
— n.d. (rekord przed geokodowaniem)
data: 29 VI 1986
zb./obs. przez: K. Karwowski
powiązane publikacje: Kuśka A. 1995