Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz (dane na podst. literatury)
ID: 492712
wpis rekordu: P. Tykarski
oryg. oznaczenie:
państwo: PL
kraina KFP: Tatry
lokalizacja: Niżna Polana Chochołowska
kwadrat UTM: DV15
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
biotop: wypasana łąka
data: 8 VII 1983
zb./obs. przez: A. Kuśka
powiązane publikacje: Kuśka A. 1995
w kolekcji: Kuśka A.