Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja (dane na podst. literatury)
ID: 492715
wpis rekordu: P. Tykarski
oryg. oznaczenie:
państwo: PL
kraina KFP: Tatry
lokalizacja: Krokiew
kwadrat UTM: DV25
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
biotop: las mieszany
data: 17 VI 1986
zb./obs. przez: S. Knutelski
powiązane publikacje: Kuśka A. 1995