Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja (dane na podst. literatury)
ID: 540400
wpis rekordu: M. Przewoźny
oryg. oznaczenie: Curimus decorus Steffahny, 1843
państwo: PL
kraina KFP: Beskid Zachodni
precyzja lokalizacji:
— powyżej poziomu kwadratu UTM
data:
powiązane publikacje: Kubisz D. et Szafraniec S. 2003