Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja
ID: 544873
płeć: f
wpis rekordu: P. Senn
oryg. oznaczenie: Anthocharis cardamines
państwo: PL
lokalizacja nadrzędna: Gdynia
kwadrat UTM: CF44
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 8 V 2009
zb./obs. przez: P. Senn