Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja
ID: 545519
wpis rekordu: P. Senn
oryg. oznaczenie: Euchoeca nebulata
państwo: PL
kraina KFP: Pobrzeże Bałtyku
lokalizacja nadrzędna: Gdańsk
lokalizacja: Oliwa
kwadrat UTM: CF43
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 3 VI 2007
zb./obs. przez: P. Senn