Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja
ID: 545589
wpis rekordu: P. Senn
oryg. oznaczenie: Lampropteryx suffumata
państwo: PL
lokalizacja nadrzędna: Gdynia
lokalizacja: Witomino
kwadrat UTM: CF34
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 21 V 2007
zb./obs. przez: P. Senn