Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja
ID: 545634
wpis rekordu: P. Senn
oryg. oznaczenie: Perizoma alchemillata
państwo: PL
kraina KFP: Pobrzeże Bałtyku
lokalizacja nadrzędna: Gdynia
lokalizacja: Chwarzno
kwadrat UTM: CF34
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 10 VII 2010
zb./obs. przez: P. Senn