Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja
ID: 545640
wpis rekordu: P. Senn
oryg. oznaczenie: Plemyria rubiginata
państwo: PL
lokalizacja: Deszno
kwadrat UTM: EV68
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 2 VII 2009
zb./obs. przez: P. Senn