Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja
ID: 545695
wpis rekordu: P. Senn
oryg. oznaczenie: Xanthorhoe spadicearia
państwo: PL
lokalizacja nadrzędna: Gdynia
lokalizacja: Wiczlino
kwadrat UTM: CF34
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 30 V 2008
zb./obs. przez: P. Senn