Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja
ID: 620104
wpis rekordu: M.W. Kozłowski
oryg. oznaczenie: Anisotoma humeralis
państwo: PL
lokalizacja nadrzędna: Warszawa
obszar chroniony: rez. Las Natoliński
kwadrat UTM: EC07
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
mikrosiedlisko: na owocniku śluzowca
data: 17 VI 2005
zb./obs. przez: M.W. Kozłowski