Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja
ID: 620120
wpis rekordu: M.W. Kozłowski
oryg. oznaczenie: Scirtes hemisphaericus
państwo: PL
lokalizacja: Bielawa ad Konstancin
kwadrat UTM: EC07
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
mikrosiedlisko: na pałce wodnej
data: 22 VI 1998
zb./obs. przez: M.W. Kozłowski