Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja (dane na podst. literatury)
ID: 691460
wpis rekordu: P. Ceryngier
oryg. oznaczenie: Aphidecta obliterata
państwo: PL
kraina KFP: Beskid Wschodni
lokalizacja: Tyrawa Solna
kwadrat UTM: EV99
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 20 V 1992
zb./obs. przez: H. Szołtys
powiązane publikacje: Ruta R. et al. 2009